ศบส.2 ลงพื้นที่ส่งเสริม สนับสนุนและประเมินพัฒนาระบบมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (โรงพยาบาลต้นแบบ) ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย


  คลิ๊กลิ้ง

 ศบส.2 ลงพื้นที่ส่งเสริม สนับสนุนและประเมินพัฒนาระบบมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (โรง