ศบส.2 เข้าดำเนินการทดสอบ/สอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงพยาบาลวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก


  คลิ๊กลิ้ง

 ศบส.2 เข้าดำเนินการทดสอบ/สอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ