ศบส.2 เข้าร่วมประชุมคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 2 ชั้น 4 อาคารใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก


  คลิ๊กลิ้ง

 1