ศบส.2 เข้าดำเนินการติดตาม และประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่ง หลังได้รับอนุญาต เพื่อคงคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด


  คลิ๊กลิ้ง

 1