ศบส.2 เข้าร่วมตรวจสอบความพร้อมใช้งาน ระบบปรับและระบายอากาศห้องผ่าตัด ณ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


  คลิ๊กลิ้ง

 1