ผอ.ศบส.2 เข้าร่วมอภิปรายกลุ่มเรื่อง "การประชาสัมพันธ์ศูนย์วิชาการกับสื่อมวลชน" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก


  คลิ๊กลิ้ง

 1