ศบส.2 เข้าเยี่ยมสำรวจ ประเมิน และให้แนวทางการพัฒนามาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย


  คลิ๊กลิ้ง

 1