ศบส.2 เข้าดำเนินการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลศรีสังวร จังหวัดสุโขทัย