การตรวจราชการประเด็น Agenda based (ราชทัณฑ์ปันสุข ฯ ,กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรฐกิจ ,ระบบสุขภาพปฐมภูมิ) ในการตรวจราชการกรณีปกติ ระดับกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 2 ณ ห้องประชุมพลับพลึง โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก