ศบส.2 เข้าดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ให้กับโรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก