ศบส.2 เข้าดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ให้กับโรงพยาบาลน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์