ศบส.2 ร่วมประชุมและรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานการตรวจราชการประเด็นระบบสุขภาพปฐมภูมิ กรณีปกติ ระดับกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 @จังหวัดสุโขทัย