30 กันยายน 2562 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 2 จัดกิจกรรม สบส.รวมใจปั่นออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค เฉลิมพระเกียรติ ฯ