อบรมเชิงปฏิบัติการ การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์เครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐานภายในโรงพยาบาลและกายอุปกรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562