โครงการส่งเสริม ควบคุม กำกับงานวิศวกรรมการแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้กับสถานพยาบาลภาครัฐในเขตสุขภาพที่ 2


  คลิ๊กลิ้ง