ศบส.2 ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมสร้างความรอบรู้เรื่องสุขภาพในชุมชน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก


  คลิ๊กลิ้ง