ผอ. ศบส.2 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ Kick off การตรวจสุขภาพผู้ต้องขัง ตามชุดสิทธิประโยชน์ ณ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์


  คลิ๊กลิ้ง

 ผอ. ศบส.2 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ Kick off การตรวจสุขภาพผู้ต้องขัง ตามชุดสิทธิประโ