ศบส.2 จัดประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานพร้อมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2


  คลิ๊กลิ้ง

 ศบส.2 จัดประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานพร้อมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน ของศูนย์สนั