ศบส.2 เข้าร่วมตรวจรับพัสดุของงานจ้างเหมาปรับปรุงระปรับและระบายอากาศ ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ณ โรงพยาบาลบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ศบส.2 เข้าร่วมตรวจรับพัสดุของงานจ้างเหมาปรับปรุงระปรับและระบายอากาศ ห้องอุบัติเห