ศบส.2 เข้าดำเนินการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ณ โรงพยาบาลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ศบส.2 เข้าดำเนินการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ณ โรงพยาบาลน้ำหนาว อ