ขนาดอักษร

 

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ-นามสกุล : นายภิเศก ศักดิ์เพ็ชร (หัวหน้ากลุ่ม)
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคอาวุโส
ประวัติ :
เบอร์โทร : 0623104485
อีเมล์ : psakpet@gmail.com

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 004309 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560