ขนาดอักษร
" สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก ได้เปลี่ยนชื่อเป็น >> “ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2” "
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

ในวันที่ 7 มกราคม 2563 นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้ารับมอบใบสมัคร ฌกส. อสม. ณ ศูนย์ประสานแผนฯ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีประธาน อสม. จากแต่ละจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 2 ทั้ง 5 จังหวัด เป็นผู้แทนในการส่งมอบใบสมัคร ฌกส. อสม. จำนวนกว่า 30,000 ฉบับ พร้อมทั้งตรวจเยี่ย


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

View RSS feed

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 003447 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560