ขนาดอักษร
" สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก ได้เปลี่ยนชื่อเป็น >> “ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2” "
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 นำโดย นายดิเรก สุวรรณประทีป ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก และ รพ.สต. มะขามสูง จัดกิจกรรม “สบส.รวมใจปั่นออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค เฉลิมพระเกียรติ ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภ


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

View RSS feed

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 002599 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560