ขนาดอักษร
" [-*-] ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 ห่วงใย ร่วมเป็นกำลังใจ พิชิต COVID-19 (-,-) "
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายนฤดล อ่วมสุข ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เข้าร่วมการประชุมนำเสนอแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 เขตสุขภาพที่ 2 โดยมีนายแพทย์ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 2 และนายแพทย์ชิโนรส ล


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โดยวิธีเจาะจง

ประกาศโดย Admin วันที่ 01 พ.ย. 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศโดย Admin วันที่ 28 ต.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโดย Admin วันที่ 02 ส.ค. 2565

ประกาศ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 17 รายการ ประจำปี 2565

ประกาศโดย Admin วันที่ 27 พ.ค. 2565

ดูทั้งหมด

สำนักงาน ก.พ.

View RSS feed

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

View RSS feed

ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
คลังความรู้
Q&A


ดูทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 000700 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560